การคืนและเปลี่ยนสินค้า

ช่องทางในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า สำหรับสินค้าที่สั่งผ่าน www.melissa.co.th

คืนผ่านช่องทางออนไลน์ คืนผ่านหน้าร้าน เปลี่ยนสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เปลี่ยนสินค้าผ่านหน้าร้าน
เปิดให้บริการ ไม่เปิดให้บริการ เปิดให้บริการ เปิดให้บริการ

 

เงื่อนไขการคืนสินค้าและคืนเงิน

 • สินค้าสามารถคืนได้ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับมอบ (หมายเหตุ ระยะเวลาที่สามารถคืนสินค้าได้จะนับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • สินค้าต้องเป็นสินค้าที่ซื้อจากร้านค้าออนไลน์ผ่านทาง www.melissa.co.th เท่านั้น
 • สินค้าบกพร่องเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดของทางบริษัทฯ
 • สินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามคำสั่งซื้อที่ระบุไว้ในเอกสารการสั่งซื้อ
 • สินค้าได้รับความเสียหายระหว่างการจัดส่ง
 • สินค้าคืน ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดยต้องมีป้ายสินค้าติดอยู่ และยังไม่ผ่านการใช้งาน
 • สินค้าลดราคาในช่วง End Of Season (EOS), เครดิตออนไลน์ และอุปกรณ์เสริม ไม่สามารถทำการคืนได้
 • แต่ละคำสั่งซื้อมีสิทธิ์ขอคำร้องคืนสินค้าได้ครั้งเดียว โดยไม่มีข้อจำกัดในปริมาณสินค้าที่สามารถคืนได้
 • ค่าจัดส่งและค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากค่าสินค้า ไม่สามารถคืนเงินได้
 • หากทางเราตรวจสอบสินค้าที่ส่งคืนและพบว่าไม่ตรงตามนโยบายที่กำหนด เจ้าหน้าที่จะติดต่อคุณเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบสินค้าทันที โดยคุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งทั้งหมด
 • เพื่อป้องกันการสูญหายหรือล่าช้า ในการส่งสินค้าคืน เราแนะนำให้คุณใช้การจัดส่งแบบลงทะเบียนเท่านั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายที่เกิดขึ้นจากการจัดส่งสินค้ากลับมาจากทางลูกค้า
 • ในกรณีที่ท่านประสงค์ที่จะคืนหรือยกเลิกสินค้าบริษัทจะมีการคืนเงินที่ท่านชําระกับทาง www.melissa.co.th หรือส่งโค้ดสำหรับใช้แทนเงินสดหรือเครดิตออนไลน์ เพื่อใช้ในการซื้อสินค้าผ่าน www.melissa.co.th ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับสินค้าที่ส่งคืน

 

ขั้นตอนการคืนสินค้า

การคืนสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

 1. กรอกรายละเอียดการคืนสินค้าที่ ลิงก์นี้ โดยเลือก “คืนสินค้าผ่านออนไลน์” คุณจะได้รับอีเมลยืนยันหลังจากกรอกข้อมูลสำเร็จ
 2. นำสินค้าในสภาพสมบูรณ์ และใบเสร็จจากการสั่งซื้อออนไลน์ ส่งสินค้าที่ต้องการคืนกลับมายังที่อยู่ด้านล่างนี้ พร้อมเอกสารใบเสร็จที่ได้รับ แนบใส่ไปในกล่องพัสดุที่ส่งกลับ

กรุณาส่งพัสดุที่ต้องคืนมาที่ :

หน่วยงานรับคืนสินค้า

บริษัท เบทเตอร์แลนด์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 442 หมู่ที่ 8 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140

    3. หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับพัสดุที่คุณส่งกลับมาและตรวจสอบเรียบร้อย จะมีอีเมลแจ้งเพื่อยืนยันการรับสินค้าที่ส่งคืน

    4. ทางเจ้าหน้าที่ของเราจะรีบตรวจสอบและส่งอีเมลแจ้งผลการตรวจสอบหลังจากได้รับสินค้าที่คุณส่งกลับมาแล้วโดยเร็วที่สุด หากต้องการตรวจสอบสถานะของสินค้าที่ส่งคืน สามารถติดต่อเราได้ คลิกที่นี่

   

  เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

  • สินค้าสามารถคืนได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับมอบ โดยสินค้าที่ส่งคืนจะต้องอยูในสภาพสมบูรณ์ มีป้ายราคาครบถ้วน และมีเอกสาร Delivery Order แนบมาพร้อมสินค้าที่ส่งคืน (หมายเหตุ ระยะเวลาที่สามารถคืนสินค้าได้จะนับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนขนาดสินค้าในรุ่นเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นรุ่นอื่นทดแทนได้
  • สินค้าต้องเป็นสินค้าที่ซื้อจากร้านค้าออนไลน์ผ่านทาง www.melissa.co.th เท่านั้น
  • สินค้าที่บกพร่องเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดของทางบริษัทฯ
  • สินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามคำสั่งซื้อที่ระบุไว้ในเอกสารการสั่งซื้อ
  • สินค้าที่ได้รับความเสียหายระหว่างการจัดส่ง
  • สินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามความต้องการ
  • สินค้าที่เปลี่ยนคืน จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดยมีป้ายสินค้าติดอยู่ และยังไม่ผ่านการใช้งาน
  • ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนสินค้า สินค้าลดราคาในช่วง End Of Season (EOS), เครดิตออนไลน์ และอุปกรณ์เสริม ไม่สามารถทำการเปลี่ยนหรือคืนได้
  • ในกรณีที่สินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนไม่มีสต็อคหรือไม่มีการจำหน่ายแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า โดยทางบริษัทจะปรับเป็นการคืนสินค้า ทางพนักงานจะติดต่อคุณเพื่อแจ้งข้อมูลและทำการส่งโค้ดส่วนลดหรือเครดิตออนไลน์ในมูลค่าเท่ากับสินค้า สำหรับใช้แทนเงินสด เพื่อใช้สำหรับการซื้อสินค้าผ่าน www.melissa.co.th ในครั้งถัดไป โดยท่านจะได้รับโค้ดส่วนลดหรือเครดิตออนไลน์ภายในระยะเวลา14 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับสินค้าที่ส่งคืน

   

  เงื่อนไขความแตกต่าง การเปลี่ยนสินค้า หน้าร้านค้า กับ ออนไลน์

  เปลี่ยนสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เปลี่ยนสินค้าผ่านหน้าร้าน
  รับเฉพาะการเปลี่ยนขนาดสินค้า เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนสี หรือรุ่นสินค้าได้ สามารถเปลี่ยนขนาดสินค้า หรือ รุ่น หรือสีที่ต้องการได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไข การเปลี่ยนสินค้าหน้าร้าน

     

    ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า

    การเปลี่ยนสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

    1. กรอกรายละเอียดการคืนสินค้าที่ ลิงก์นี้ โดยเลือก “คืนสินค้าผ่านออนไลน์” คุณจะได้รับอีเมลยืนยันหลังจากกรอกข้อมูลสำเร็จ
    2. นำสินค้าในสภาพสมบูรณ์ และใบเสร็จจากการสั่งซื้อออนไลน์ ส่งสินค้าที่ต้องการคืนกลับมายังที่อยู่ด้านล่างนี้ พร้อมเอกสารใบเสร็จที่ได้รับ แนบใส่ไปในกล่องพัสดุที่ส่งกลับ

    กรุณาส่งพัสดุที่ต้องเปลี่ยนมาที่ :

    หน่วยงานรับคืนสินค้า

    บริษัท เบทเตอร์แลนด์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด

    เลขที่ 442 หมู่ที่ 8 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140

         3. หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับพัสดุที่คุณส่งกลับมาและตรวจสอบเรียบร้อย จะมีอีเมลแจ้งเพื่อยืนยันการรับสินค้าที่ส่งคืน
         4. ทางเจ้าหน้าที่ของเราจะรีบตรวจสอบและส่งอีเมลแจ้งผลการตรวจสอบหลังจากได้รับสินค้าที่คุณส่งกลับมาแล้วโดยเร็วที่สุด หากต้องการตรวจสอบสถานะของสินค้าที่ส่งคืน สามารถติดต่อเราได้ คลิกที่นี่

     

    การเปลี่ยนสินค้าที่ซื้อจากออนไลน์ ที่หน้าร้านสาขา

    1. นำสินค้าในสภาพสมบูรณ์ ตามเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้า พร้อมเอกสารการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ติดต่อพนักงานที่หน้าเคาร์เตอร์ร้านค้า Melissa ทุกสาขา ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า
    2. พนักงานทำการตรวจสอบสภาพสินค้า ว่าตรงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้าหรือไม่
    3. เมื่อการเปลี่ยนสินค้าที่หน้าร้านได้รับการอนุมัติจากพนักงาน ท่านสามารถเลือกสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขรายละเอียดดังนี้
    แนวทางและรายละเอียดการเปลี่ยนสินค้าเพิ่มเติม

     

    การเปลี่ยนสินค้า รายละเอียดเพิ่มเติม
    ลูกค้าต้องการเปลี่ยนขนาดสินค้า โดยสินค้าคงเป็นรุ่นเดิมและสีเดิม ท่านสามารถทำได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
    *ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าที่ทางหน้าร้านค้าแต่ละสาขา กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าก่อนการเดินทาง
    ลูกค้าต้องการเปลี่ยนรุ่นสินค้า หรือสีของสินค้า ท่านสามารถทำได้ โดยยึดจากราคาขายหน้าร้านค้า ณ เวลานั้น
    - ในกรณีราคาขาย ณ เวลานั้น มีมูลค่าสูงกว่า ยอดสั่งซื้อออนไลน์ ท่านต้องชำระเงินส่วนต่างเพิ่ม
    - ในกรณีราคาขาย ณ เวลานั้น มีมูลค่าต่ำกว่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินส่วนต่างทุกกรณี
    ลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้า ในวันอื่นๆ หรือสาขาอื่นๆ ท่านจะได้รับเป็น Store credit เท่ากับจำนวนที่ได้ชำระตามสินค้านั้นๆ โดย Store credit สามารถใช้ได้กับหน้าร้านค้าแต่ละสาขาเท่านั้น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออก Store credit