ตรวจสอบในเว็บ DHL Tracking
การจัดส่งและติดตามสถานะ
 • มีค่าจัดส่งในประเทศหรือไม่
  ยอดการสั่งซื้อ 2,500 บาทขึ้นไป ไม่มีค่าจัดส่งสินค้า
  ยอดการสั่งซื้อน้อยกว่า 2,500 บาท มีค่าจัดส่งสินค้า 50 บาท
 • ฉันจะได้รับสินค้าภายในกี่วัน
  การจัดส่งพัสดุในประเทศไทย โดยปกติจะใช้เวลา 2-3 วันทำการในเขตกรุงเทพมหานคร นับจากวันที่ยืนยันคำสั่งซื้อ และ 3-5 วันทำการในเขตปริมณฑลและต่างจังหวัด ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดสุดสัปดาห์

  หมายเหตุ: ในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว อาจได้รับสินค้าช้ากว่าเวลาที่ระบุไว้ในเว็บไซต์

 

 • ฉันจะเช็คสถานะการจัดส่งได้อย่างไร

  คุณสามารถเช็คสถานะการจัดส่งได้หลายวิธี
 1. คลิกลิงค์ในอีเมล เมื่อทำการสั่งซื้อสำเร็จ
 2. นำเลขสถานะพัสดุทีไ่ด้รับ ตรวจสอบในเว็บ DHL Tracking คลิกที่ ลิงก์นี้
 3. สอบถามสถานะการจัดส่งกับเจ้าหน้าที่ของเรา คลิก ที่นี่
 • หากฉันไม่สะดวกรอรับสินค้าในวันที่กำหนด ต้องทำอย่างไร
  คุณสามารถแจ้งทางพนักงานจัดส่งเกี่ยวกับวันหรือเวลาที่สะดวกรับสินค้าได้ เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการติดต่อเพื่อขอยืนยันการเข้าส่ง หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อช่วยประสานงานและแจ้งเจ้าหน้าที่จัดส่งล่วงหน้าได้ ที่นี่
 • ฉันไม่ได้รับสินค้า ต้องทำอย่างไร หากคุณไม่ได้รับการติดต่อจากพนักงานผู้จัดส่งหรือไม่ได้รับสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา ที่นี่ เพื่อทำการตรวจสอบ